Info

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.

Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää liikenneraittiutta.

EHYT ry tarjoaa lapsille ja nuorille erilaisia oppimispelejä. Oppimispelien tavoitteena on antaa pelaajille lisää tietoa päihteistä. Pelien avulla pelaajat voivat myös keskustella päihteistä läheistensä kanssa.

logo

 

Ehkäisevän päihdetyön oppimispelejä on tehty vuodesta 2006 (tuolloin Elämä On Parasta Huumetta ry). Ensimmäinen matkapuhelimessa pelattava peli oli Mobihubu Tupakka. Oppimispelit perustuvat ajatukseen, että pelaaminen voi olla luonteeltaan sosiaalista, sen avulla voi oppia uusia taitoja ja se on hauskaa. Vaikealta tuntuvia asioita voi käsitellä pelien välityksellä, kun kysymykset laaditaan nuorille soveltuviksi – huumoria unohtamatta.

Oppimispelimme antavat pelaajille lisää tietoa terveellisistä elämäntavoista sekä päihteistä. Yhtenä tavoitteena on saada nuoret pohtimaan lähipiirinsä kanssa pelien kysymyksistä heränneitä ajatuksia. EHYT ry:n oppimispelien teemoina on alkoholi, tupakka, huumeet, pelaaminen ja hyvinvointi.

 

 

Yhteistyökumppanit

Ray-yhdistys Raha-automaattiyhdistys on toimintamme suurin rahoittaja.
mtv3 MTV3:n kanssa yhteistyömme on monimuotoista. MTV3:n kautta tapahtuva Mobihubu-matkapuhelinpelien markkinointi tekee pelit tunnetummaksi kohderyhmässä.

metropoliaAMK Metropolia Ammattikorkeakoulu on ollut yhteistyökumppanina Pelikilpailussa, jonka kautta on syntynyt opiskelijatöinä ehkäisevän päihdetyön pelejä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun kautta olemme saaneet yhdistyksellemme lopputyönä Pelimesta -sivuston.